Spring til indhold

Tilgængelighed

Indsendt: 19. december 2018 - Sidst opdateret: 19. februar 2024

Foranstaltninger til støtte for tilgængelighed

itslearning tager følgende forholdsregler for at sikre tilgængeligheden af vores platform:

 • Vi har et dedikeret tilgængelighedsteam, der har til opgave at forbedre tilgængeligheden i vores platform.
 • Vi inkluderer tilgængelighedsovervejelser i alle vores interne politikker.
 • Vi tilbyder løbende tilgængelighedstræning til vores medarbejdere
 • Vi udpeger klare mål og ansvarsområder for tilgængelighed

 

Status

itslearning er designet til at være i overensstemmelse med WCAG 2.1 niveau AA.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) beskriver tilgængelighedskrav til produktdesignere og -udviklere. De definerer tre niveauer af overensstemmelse: Niveau A, Niveau AA og Niveau AAA.

Selvom vores mål er WCAG 2.1 Level AA-konformitet, har vi også anvendt nogle Level AAA-succeskriterier. For eksempel er vores UI-komponenter skabt til at understøtte både AA- og AAA-farvekontraststandarder.

 

Sådan tester vi for tilgængelighed

Vores primære vurderingsmetode er en grundig intern evaluering, hvor vi tester et repræsentativt udvalg af sider og funktioner i itslearning. Vores tilgang er baseret på anbefalinger fra W3CWeb Accessibility Iniative. Problemer, der findes, logges og løses så hurtigt som muligt. Den sidste interne evaluering blev udført i januar 2023.
En ekstern evaluering blev udført af Funka i januar 2019.
Vores tilgængelighedserklæring opdateres, hver gang vi foretager ændringer og forbedringer, der påvirker de samlede resultater, og afspejler den aktuelle status. 

 

WCAG 2.1 retningslinjer

Princip 1: Opfattelig

Information og brugergrænsefladekomponenter skal kunne præsenteres for brugerne på måder, de kan opfatte.

Kriterier Kommentarer
1.3.1 Info og relationer Nogle overskrifter og formularer er ikke kompatible. Dette vil blive rettet i 2024.
1.4.1 Brug af farver Nogle sider bruger farver til at formidle information. Dette vil blive rettet i 2024.
1.4.3 Kontrast (minimum) Nogle sider har tekst med lav kontrast. Dette vil blive rettet i 2024.
1.4.4 Ændre størrelse på tekst Ændring af tekststørrelsen kan føre til problemer med at læse tekst i et inputfelt på en side. Dette vil blive rettet i 2024.
1.4.10 Reflow Nogle sider har ældre brugergrænsefladekomponenter, der ikke er optimale, når siden forstørres 400% og derover. Dette vil blive rettet i 2024.
1.4.11 Kontrast uden tekst Nogle komponenter i brugergrænsefladen har ikke høj nok kontrast. Dette vil blive rettet i 2024.

 

Princip 2: Operabel

Brugergrænsefladekomponenter og navigation skal kunne betjenes.

Kriterier Kommentarer
2.1.1 Tastatur Siderne Kalender og Rediger brugerprofil indeholder funktioner, der ikke kan betjenes med tastaturet alene. Dette vil blive rettet i 2024.
2.4.2 Sidens titel Nogle sider har ikke en informativ beskrivelse. Dette vil blive rettet i 2024.
2.4.3 Fokus-rækkefølge Kalenderen har en fokusrækkefølge, som i visse arbejdsgange kan virke ude af rækkefølge.
2.4.4 Linkets formål (i kontekst) Nogle sider har linkede billeder uden alternativ tekst og tekst i links, der ikke er beskrivende nok. Dette vil blive rettet i 2024.
2.4.5 Flere måder Noget indhold på itslearning kan ikke findes på andre måder end via menuen.
2.4.6 Overskrifter og etiketter Nogle sider har skjulte overskrifter uden indhold, som gør det svært at forstå siden. Dette vil blive rettet i 2024.
2.4.7 Synligt fokus Nogle forældede brugergrænsefladekomponenter har manglende eller mindre end ideelle fokusindikatorer. Dette vil blive rettet i 2024.

 

Princip 3: Forståelig

Information og betjening af brugergrænsefladen skal være forståelig.

Kriterier Kommentarer
3.2.2 På input Nogle sider ændrer sig betydeligt efter formændringer.
3.3.4 Forebyggelse af fejl (juridiske, finansielle, data) I vores testværktøj vil tests, der kun navigerer fremad, ikke bestå dette kriterium.

 

 

Kompatibilitet med browsere og hjælpemidler

itslearning er designet til at være kompatibel med følgende hjælpemiddelteknologier:

 • Chrome med Jaws på Windows
 • Firefox med NVDA på Windows
 • Safari med Voice Over på macOS

 

Tekniske specifikationer

Tilgængeligheden af itslearning er afhængig af følgende teknologier for at fungere med en kundes særlige kombination af webbrowser og eventuelle hjælpende teknologier eller plugins, der bruges:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

 

Feedback

Der kan være overtrædelser af retningslinjerne på sider, vi ikke har testet, og vi sætter pris på din feedback, så disse fejl kan blive rettet så hurtigt som muligt. Feedback kan sendes til accessibilityfeedback@itslearning.com. Som kunde hos itslearning kan du selvfølgelig også rapportere problemer gennem dine normale kommunikationskanaler.